Компанийн тухай хуудас

Резилиенс Майнинг Монгол компанийг Монголын болон Австралийн хайгуул, уурхайн ашиглалтын болон санхүүгийн мэргэжлийн бие даасан туршлагатай мэргэжилтнүүд үүсгэн байгуулсан болно.

Компанийн удирдлагын баг нь уул уурхайн санхүүжилт босгох арвин туршлагатай ба Монгол дахь олон тооны түншүүдтэйгээ нягт холбоотой ажилладаг. Монголын ирээдүйтэй уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх үндсэн зорилготой энэхүү компани нь стратегийн, үйл ажиллагааны, маркетингийн, техникийн болон санхүүгийн шийдлүүдийг бүхий л түвшинд дэмжин, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх ЗОРИЛГОТОЙ юм.

Board Charter and Code of Conduct

Constitution